Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

wine classification

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Srovnání kvalitativních parametrů k hodnocení hroznů a vín ve Francii a ČR
 (Lucie Fricker)

2016, Bakalářská práce, Zahradnická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//djb2r2// | Zahradnické inženýrství / Vinohradnictví a vinařství | Theses on a related topic

\rus{Vinodelp1cheskii0 turizm v yuzhnoi0 Moravii - perspektivnaya oblastp1 turizma}
 (Hana RAJČOVÁ KRATOCHVÍLOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//cosa2c// | Filologie / Ruština ve sféře podnikání | Theses on a related topic

Analýza zatřídění vín v kontextu úředních kontrol SZPI
 (Jana Kachyňová)

2015, Diplomová práce, Zahradnická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//zcljwz// | Zahradnické inženýrství / Řízení zahradnických technologií | Theses on a related topic

Možnost určení geografického původu vín multiprvkovou analýzou ICP
 (Lucie Šimoníková)

2016, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/gaxrv/ | Chemie / Analytická chemie | Theses on a related topic

Rozvoj současného moravského vinařství a pronikání moravských vín na zahraniční trh
 (René Joksch)

2015, Diplomová práce, Vysoká škola hotelová v Praze

http://is.vsh.cz/th/14370/vsh_m/ | Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví a lázeňství | Theses on a related topic

Winiarstwo w Polsce
 (Lucie BUBOVÁ)

2014, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//41jgo8// | Filologie / Polština ve sféře podnikání | Theses on a related topic

Biosenzorová analýza nápojů
 (Miodrag Milovanović)

2019, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ibhaq/ | Biochemie (čtyřleté) / Biochemie | Theses on a related topic