Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

xenobiotika

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Xenobiotika v povrchových vodách a jejich vliv na tvorbu karcinomu ledvin
 (Kateřina JAMBOROVÁ)

2019, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//z8u4g0// | Veřejné zdravotnictví / Asistent ochrany a podpory veřejného zdraví | Práce na příbuzné téma

Omezení formování důlních vod v rosicko-oslavanském revíru eliminací vcezu povrchových vod
 (Romana Čapková)

2012, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wfox8/ | Geologie / | Práce na příbuzné téma

Problematika vypouštění odpadních vod z malých obcí do vod povrchových
 (Eva Dlouhá)

2016, Diplomová práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//vvkep0// | Technologie odpadů / Technologie a management odpadů | Práce na příbuzné téma

Vztah podzemních a povrchových vod v povodí Balinky s důlními vodami
 (Jana Vnučková)

2015, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ae7q0/ | Geologie / Geologie aplikovaná a environmentální | Práce na příbuzné téma

Vliv vypouštěných důlních vod z Dolu Paskov na kvalitu povrchových vod Olešné a Ondřejnice
 (Petra Bystrzycká)

2013, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/98251 | Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství | Práce na příbuzné téma

Xenobiotika v povrchových vodách a jejich vliv na tvorbu karcinomu ledvin
 (Kateřina JAMBOROVÁ)

2019, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//z8u4g0// | Veřejné zdravotnictví / Asistent ochrany a podpory veřejného zdraví | Práce na příbuzné téma

Regulace enzymů podílejících se na metabolismu xenobiotik v buněčných modelech odvozených od epitelu kolonu
 (Vít Dubec)

2017, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/my5fd/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Práce na příbuzné téma