Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

železniční přejezd

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Vliv modifikací vlastností přejezdových zabezpečovacích zařízení mimo dosavadní funkční a principiální rámec na charakteristické bezpečnostní a provozní parametry těchto zařízení.
 (Josef Netolický)

2017, Diplomová práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//98v0o1// | Dopravní inženýrství a spoje / Elektrotechnické a elektronické systémy v dopravě | Práce na příbuzné téma

Přejezdové zabezpečovací zařízení pro regionální tratě
 (Jindřich Červený)

2011, Diplomová práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//xbdn5m// | Dopravní inženýrství a spoje / Dopravní infrastruktura: Elektrotechnická zařízení v dopravě | Práce na příbuzné téma

Analýza a hodnocení poruchovosti zabezpečovacích zařízení (přejezdových, popř. staničních) ve vybrané oblasti železnice za určité období.
 (Michal Sekyra)

2016, Bakalářská práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//upsdjw// | Dopravní technologie a spoje / Elektrotechnické a elektronické systémy v dopravě | Práce na příbuzné téma

Analýza rizik ve vybraném subjektu, přejezdových zabezpečovacích zařízení ve Zlínském kraji
 (Petr Krejčí)

2021, Bakalářská práce, Fakulta logistiky a krizového řízení / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//apxjzn// | Procesní inženýrství / Ovládání rizik | Práce na příbuzné téma

Vyrovnání přibližovací doby přejezdových zabezpečovacích zařízení v podmínkách SŽDC pro vozidla vybavená systémem ETCS analýza možností využití vlastností ETCS L2
 (Ondřej Klega)

2017, Bakalářská práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//wagfqi// | Dopravní technologie a spoje / Elektrotechnické a elektronické systémy v dopravě | Práce na příbuzné téma

Softwarový nástroj pro výpočet parametrů přejezdových zařízení světelných
 (Zdeněk Vrzák)

2019, Bakalářská práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//rorfk7// | Dopravní technologie a spoje / Elektrotechnické a elektronické systémy v dopravě | Práce na příbuzné téma

Modifikace reléového přejezdového zabezpečovacího zařízení zavedeného typu dle nových normativních požadavků
 (Ondřej ŠAFRÁNEK)

2013, Diplomová práce, Fakulta elektrotechnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//eki6u2// | Elektrotechnika a informatika / Dopravní elektroinženýrství a autoelektronika | Práce na příbuzné téma

Programování bezpečně kritických aplikací pro železniční zabezpečovací zařízení.
 (Tomáš Musiol)

2010, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/78455 | Elektrotechnika / Měřicí a řídicí technika | Práce na příbuzné téma

Návrh na realizaci cyklostezky místo nevyužívané regionální tratě v Moravskoslezském kraji Opava - Svobodné Heřmanice.
 (Martin Rohovský)

2016, Diplomová práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//6nttza// | Dopravní inženýrství a spoje / Technologie a řízení dopravy | Práce na příbuzné téma

Přejezdové zabezpečovací zařízení pro regionální tratě
 (Jindřich Červený)

2011, Diplomová práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//xbdn5m// | Dopravní inženýrství a spoje / Dopravní infrastruktura: Elektrotechnická zařízení v dopravě | Práce na příbuzné téma