Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Teaching English to Learners with Special Educational Needs
 (Jitka MELCROVÁ)

2018, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//7p4yxm// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro 2. stupeň základních škol a pro střední školy a učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň základních škol | Práce na příbuzné téma

Emoční vztah žáku základní školy k tělesné výchově se začleněným žákem se speciálními vzdělávacími potřebami
 (Klára HOROVÁ)

2021, Bakalářská práce, Fakulta tělesné kultury / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//uks7lc// | Tělesná výchova a sport / Aplikovaná tělesná výchova | Práce na příbuzné téma

Komparace legislativních a koncepčních dokumentů České republiky, Francie a provincie Québec se zaměřením na vzdělávání žáků se speciálními potřebami
 (Edita BOURRIEZ)

2020, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//9b87df// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika - vychovatelství | Práce na příbuzné téma

Vztahy mezi žáky intaktními a žáky se speciálně vzdělávacími potřebami v inkluzivním prostředí
 (Kateřina Bártová)

2020, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/nsttr/ | Speciální pedagogika / | Práce na příbuzné téma

Metoda aktivního naslouchání při práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 (Martina SVOBODOVÁ)

2020, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//yt8h48// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika - intervence | Práce na příbuzné téma

Co s sebou přináší integrace dětí se speciálně vzdělávacími potřebami do hlavního vzdělávacího proudu
 (Monika Pliešovská)

2015, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/u0g12/ | Pedagogika / Sociální pedagogika | Práce na příbuzné téma

Vliv neformálního vzdělávání na vnímaní fobických živočichů u žáků se speciálními vzdělávacímí potřebami
 (Hana Kášková)

2014, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/yx8yq/ | Speciální pedagogika / | Práce na příbuzné téma

Interaktivní divadlo jako prostředek ke komplexnímu zmapování problému agresivity mládeže se specifickými vzdělávacími potřebami
 (Luděk Žákovský)

2010, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hs9h4/ | Pedagogika / Sociální pedagogika a volný čas | Práce na příbuzné téma

Vliv neformálního vzdělávání na vnímaní fobických živočichů u žáků se speciálními vzdělávacímí potřebami
 (Hana Kášková)

2014, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/yx8yq/ | Speciální pedagogika / | Práce na příbuzné téma