Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

humus

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Kationtová výměnná kapacita mladého hnědého uhlí
 (Jiří HENYCH)

2008, Bakalářská práce, Fakulta životního prostředí / Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

http://dspace.ujep.cz/dspace/handle/123456789/2381 | Inženýrská ekologie / | Práce na příbuzné téma

Studium kationtové kapacity syntetických zeolitů připravených z odpadních kaolínů
 (Kamila Rouchalová)

2016, Bakalářská práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//e4zcku// | Chemie a technologie materiálů / Inženýrství ochrany životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Urychlovací přísada pro kompostéry a zahrádkářské komposty
 (František HÁJEK)

2015, Bakalářská práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//ofk4sa// | Zemědělství / | Práce na příbuzné téma

Primární organická hmota a humus a jejich biodegradabilita.
 (Václav KAHUDA)

2016, Bakalářská práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//2k4tw5// | Zemědělství / Trvale udržitelné systémy hospodaření v krajině | Práce na příbuzné téma

Proč ztotožňování pojmu ?humus? a ?půdní organická hmota? v pedologii je zdrojem chybných závěrů?
 (Miroslav DVOŘÁK)

2013, Diplomová práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//nbrnir// | Zemědělské inženýrství / Agroekologie | Práce na příbuzné téma

Obsah a kvalita humusu u intenzivně obhospodařovaných kambizemí
 (Dagmar Cimová)

2017, Bakalářská práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//xt6rb9// | Zemědělská specializace / Agroekologie | Práce na příbuzné téma

Optimalizace obsahu humusu v orné půdě s využitím produktů kompostování bioodpadů
 (Rostislav Vaňous)

2019, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/137444 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Práce na příbuzné téma

Posouzení obsahu a kvality humusu u rozdílných technologií zpracování půdy
 (Olga SVOBODOVÁ)

2011, Disertační práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//vh3cjf// | Fytotechnika / Obecná produkce rostlinná | Práce na příbuzné téma