Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

Klíčová slova

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 24 prací)
Využití prvků bazální stimulace v péči o nemocné - techniky na podporu dýchání
 (Jana Prachařová)

2013, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//al7dth// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Práce na příbuzné téma

Kvalita života seniorů a postoje ke stárnutí a stáří
 (Radka HŘEBAČKOVÁ)

2018, Diplomová práce, Fakulta tělesné kultury / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//e3hdkd// | Tělesná výchova a sport / Aplikované pohybové aktivity | Práce na příbuzné téma

Pohybové a sportovní aktivity v období stárnutí a stáří
 (Vladimíra REVAJOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//q3dheh// | Specializace v pedagogice / Sociálně pedagogická asistence + 2 sp. | Práce na příbuzné téma

Stárnutí a stáří v české populaci, prevence a výchova v boji s ageismem
 (Monika Lomová)

2016, Bakalářská práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//scwry8// | Specializace v pedagogice / Vzdělávání dospělých | Práce na příbuzné téma

Mediální reprezentace stárnutí a stáří: diskurzivní analýza časopisu Vlasta
 (Kamila Vlčková)

2017, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/mvyb5/ | Mediální a komunikační studia / Mediální studia a žurnalistika | Práce na příbuzné téma

Senioři a informační a komunikační technologie
 (Kateřina Kumperová)

2019, Bakalářská práce, Ústav sociální práce / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB11125 | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce s osobami se sníženou soběstačností | Práce na příbuzné téma

Sociální a kulturní život seniorů ve městě a na venkově
 (Eva Šerá)

2016, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//663ygd// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Práce na příbuzné téma

Senioři - kvalita života a postoje ke stáří a stárnutí
 (Romana KOBLOVSKÁ)

2019, Bakalářská práce, Fakulta tělesné kultury / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//ro2tqo// | Tělesná výchova a sport / Aplikované pohybové aktivity | Práce na příbuzné téma

Týrání a zanedbávání seniorů
 (Markéta Vavrečková)

2008, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/u0sr5/ | Ošetřovatelství / Ošetřovatelská péče v gerontologii | Práce na příbuzné téma

Psychologické, zdravotní, sociální a právní aspekty týrání a zanedbávání dětí
 (Adéla PROCHÁZKOVÁ)

2011, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//oj9jzp// | Rehabilitace / Rehabilitační - psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 24 prací)