Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

emisivita

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Emisivita materiálů v závislosti na vlnové délce záření
 (Dominik Jursa)

2019, Bakalářská práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/136000 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technická bezpečnost osob a majetku | Práce na příbuzné téma

Posouzení účinnosti UV záření při dezinfekci povrchů
 (Helena Riedlová)

2021, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/143789 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technická bezpečnost osob a majetku | Práce na příbuzné téma

Senzory bezpečnostních systémů na bázi elektromagnetického záření
 (Rudolf DRGA)

2013, Disertační práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//vvsbw4// | Inženýrská informatika / Automatické řízení a informatika | Práce na příbuzné téma

Emisivita materiálů v závislosti na vlnové délce záření
 (Dominik Jursa)

2019, Bakalářská práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/136000 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technická bezpečnost osob a majetku | Práce na příbuzné téma

Emisivita materiálů v závislosti na vlnové délce záření
 (Dominik Jursa)

2019, Bakalářská práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/136000 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technická bezpečnost osob a majetku | Práce na příbuzné téma