Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

všeobecná sestra

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Příprava studentek oboru Všeobecná sestra na komunikaci s handicapovaným klientem
 (Petra ČERVENKOVÁ)

2019, Diplomová práce, Fakulta zdravotnických studií / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//qjdgoe// | Ošetřovatelství / Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech | Práce na příbuzné téma

Vnímání hodnoty komunikace v ošetřovatelské péči z pohledu sester
 (Iva ZIKOVÁ)

2021, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//6f8xki// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Práce na příbuzné téma

Problematika komunikace mezi sestrou a dětským pacientem se syndromem hyperaktivity
 (Klára BUGOŠOVÁ)

2018, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//5c4nho// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Práce na příbuzné téma

Náročnost komunikace sestry s rodinou nemocného
 (Lucie KLÍMOVÁ)

2019, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//x2us7l// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Práce na příbuzné téma

Komunikace všeobecných sester s pacientem v paliativní péči
 (Ondřej MALÍK)

2018, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických věd / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//d4t9ca// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Práce na příbuzné téma

Problematika komunikace sestry s dětským pacientem
 (Nikol Zárubová)

2017, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//cisnvr// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Práce na příbuzné téma

Specifika komunikace sestry v intenzivní péči
 (Petra Matušů)

2017, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//0r9zm3// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Práce na příbuzné téma

Komunikace sestry s pacientem v paliativní péči
 (Stanislava Teplá)

2017, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//7k1wl2// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Práce na příbuzné téma

Profesionální spolupráce všeobecné sestry s lékařem v oblasti zdravotní péče směrem k pacientovi: překážky a návody k jejich zlepšení
 (Anna ŠKAŘUPOVÁ)

2018, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických věd / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//2wqif5// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Práce na příbuzné téma