Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

kolek

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 20 prací)
Výcvikové centrum pro práce, záchranu ve výškách a nad volnou hloubkou
 (Martin Kolek)

2020, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/b2y9d/ | Bezpečnostně právní studia / | Práce na příbuzné téma

Specifika oddělující krizový management od obecného hospodářského managementu
 (Jiří Kolek)

2019, Diplomová práce, CEVRO Institut

https://is.vsci.cz/th/ca1ri/ | Veřejná správa / Bezpečnostní studia | Práce na příbuzné téma

Asynchroní SOMA v jazyce Java\nl{}
 (Jan KOLEK)

2011, Diplomová práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//rcs1t0// | Inženýrská informatika / Informační technologie | Práce na příbuzné téma

Vytápění rodinných domů v průřezovém tématu Environmentální výchova na ZŠ
 (Martin KOLEK)

2013, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//p55kgm// | Učitelství pro základní školy / výchova ke zdraví - technická výchova | Práce na příbuzné téma

Use of Clostridium bacteria for biobutanol production
 (Jan Kolek)

2017, Disertační práce, Fakulta potravinářské a biochemické technologie / Vysoká škola chemicko-technologická

http://theses.cz/id//giiktt// | Biochemie a biotechnologie (čtyřleté) / | Práce na příbuzné téma

Návrh datového úložiště pro potřeby forenzní laboratoře
 (Ondřej Kolek)

2016, Diplomová práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//e5nzwv// | Inženýrská informatika / Bezpečnostní technologie, systémy a management | Práce na příbuzné téma

Zlaté nanočástice pro biomedicínské aplikace
 (Martin Kolek)

2017, Bakalářská práce, Fakulta biomedicínského inženýrství / ČVUT

http://theses.cz/id//zh8sij// | Biomedicínský technik / | Práce na příbuzné téma

On-line nástroj pro konverzi různých datových formátů
 (David Kolek)

2017, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/118846 | Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika | Práce na příbuzné téma

Koncepce rozvoje sportu obce Stará Ves nad Ondřejnicí
 (Adam KOLEK)

2019, Diplomová práce, Fakulta tělesné kultury / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//z3gm1b// | Tělesná výchova a sport / Trenérství a management sportu | Práce na příbuzné téma

Vliv slévárenských parametrů na kvalitu taveniny
 (Tomáš KOLEK)

2019, Bakalářská práce, Fakulta strojního inženýrství / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//zla0te// | Strojírenství / Materiály a technologie v dopravě | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 20 prací)