Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

využití půdy

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Vliv koeficientu ekologické stability k.ú. obce na stav obce jako takové a srovnání se stavem zeleně a intravilánu na příkladu malých a středních obcí v ČR
 (Hana Justová)

2011, Diplomová práce, Fakulta ekonomicko-správní / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//z5djhj// | Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj | Práce na příbuzné téma

Analýza a návrh krajinných prvků včetně ekologické stability krajiny pro pozemkovou úpravu v k.ú. Ohníč
 (Jana HRNČÍŘOVÁ)

2013, Diplomová práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//9vbcdq// | Ekologie a ochrana prostředí / Revitalizace krajiny | Práce na příbuzné téma

Těžba v Moravskoslezském kraji a její dopad na krajinnou oblast
 (Pavel Škorpík)

2017, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/119615 | Hornictví / Těžba nerostných surovin a jejich využívání | Práce na příbuzné téma

Rekultivace krajiny v OKR ovlivněné hlubinnou těžbou uhlí
 (Martin Janeček)

2015, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/108000 | Nerostné suroviny / Ekonomika a řízení v oblasti surovin | Práce na příbuzné téma

Ochrana životního prostředí při úniku metanu z oblastí s ukončenou hlubinnou těžbou v České republice.
 (Kateřina Dolínková)

2013, Disertační práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/101216 | Hornictví / Hornictví a hornická geomechanika | Práce na příbuzné téma

Počátky rekultivace krajiny ostravsko-karvinského revíru v 50. a 60. letech 20. století
 (Ivana SLAVÍKOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//62ihv5// | Geografie / Geografie - Historie (dvouoborové) | Práce na příbuzné téma