Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

těžba uhlí

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 19 prací)
Zadávání veřejných zakázek a obnova těžbou poškozeného území financovaná z programu k řešení ekologických škod z tzv. „15-ti ekomiliard"
 (Alena Karfíková)

2010, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/83088 | Hospodářská politika a správa / Ekonomika, management a informatika v oblasti veřejné správy | Práce na příbuzné téma

Obnova území po těžbě uhlí na Sokolovsku - zhodnocení rekultivací
 (Jana VAIDIŠOVÁ)

2009, Bakalářská práce, Fakulta životního prostředí / Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

http://dspace.ujep.cz/dspace/handle/123456789/3371 | Ekologie a ochrana prostředí / | Práce na příbuzné téma

Obnova nevyužívaného území
 (Stanislava Morávková)

2011, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/86453 | Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství | Práce na příbuzné téma

Vliv stanovištních podmínek na konvenční hustotu dřeva topolu osiky (Populus tremula L.)
 (Jiří Krásenský)

2020, Bakalářská práce, Lesnická a dřevařská fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//qxg2af// | Lesnictví / | Práce na příbuzné téma

Vliv stanovištních podmínek na růst a vlastnosti dřeva břízy bělokoré (Betula pendula Roth.)
 (Oldřich Kouřílek)

2020, Bakalářská práce, Lesnická a dřevařská fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//2neud7// | Lesnictví / | Práce na příbuzné téma

Vliv složení stromového patra a podmínek prostředí na zmlazení dřevin v nížinném lese
 (Pavel Daněk)

2013, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/yoij5/ | Ekologická a evoluční biologie / Botanika | Práce na příbuzné téma

Maloškálová prostorová variabilita stanovištních faktorů v dubových lesích a její vztah k druhovému složení bylinného patra
 (Lucie Hradilová)

2010, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tdl24/ | Biologie / Systematická biologie a ekologie | Práce na příbuzné téma

Vliv stanovištních podmínek na přirozenou obnovu smrkových porostů po větrném polomu na Černé hoře (NP Šumava)
 (Martin ČERMÁK)

2011, Diplomová práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//tmfkfk// | Zemědělské inženýrství / Agroekologie | Práce na příbuzné téma

Charakteristika stanovištních podmínek vybraných lomů na Skutečsku
 (Radek MYŠKA)

2012, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//x5ihdy// | Geografie / Fyzická geografie a geoekologie | Práce na příbuzné téma

Floristický průzkum v okolí nově vznikajícího jezera Medard po lomové těžbě na Sokolovsku
 (Kateřina VRBOVÁ)

2015, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//s3f8s8// | Biologie / Biologie-Geografie | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 19 prací)