Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

Rekultivace

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Technicko-ekonomický rozbor rekultivace a obnovy areálu Hlučínské štěrkovny
 (Jarmila Kašpárková)

2016, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/115569 | Nerostné suroviny / Ekonomika a řízení v oblasti surovin | Práce na příbuzné téma

Rekultivace území po těžbě štěrkopísku u Dolního Benešova
 (Daniel Konečný)

2014, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/103024 | Nerostné suroviny / Ekonomika a řízení v oblasti surovin | Práce na příbuzné téma

Sanace a rekultivace štěrkopískovny Ledčice
 (Jan Vaněk)

2015, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/107796 | Nerostné suroviny / Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin | Práce na příbuzné téma

Návrh na dotěžení ložiska štěrkopísku povrchovým způsobem v dobývacím prostoru Kolín - Sandberg včetně návrhu plánu rekultivace - studie
 (Andrea Polická)

2013, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/97715 | Nerostné suroviny / Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin | Práce na příbuzné téma

Těžba nesoudržných hornin v České republice, dobývací metody a posouzení negativ a pozitiv těžby na okolí ve vybrané lokalitě
 (Martin Běťák)

2019, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/137192 | Hornictví / Těžba nerostných surovin a jejich využívání | Práce na příbuzné téma

Návrh pravidel BOZP při těžební činnosti - těžba štěrkopísku z vody
 (Tomáš Fojtů)

2011, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://theses.cz/id//iwvf69// | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Bezpečnostní inženýrství | Práce na příbuzné téma

Těžba štěrkopísků v Dolnomoravském úvalu
 (Dana Kotásková)

2010, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Univerzita Palackého

http://theses.cz/id//2o0avt// | Geografie / Regionální geografie | Práce na příbuzné téma