Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

zhodnoceni uzemi po tezbe

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Ekologické a ekonomické zhodnocení revitalizované krajiny po těžbě hnědého uhlí na Sokolovsku
 (Jana Anna HOLÍKOVÁ)

2018, Bakalářská práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//o94tdc// | Ekologie a ochrana prostředí / Ochrana životního prostředí | Theses on a related topic

Revitalizace území Medard po těžbě uhlí v Sokolovské pánvi z hydrologického hlediska budoucího jezera
 (Zuzana HLOUŠKOVÁ ŠPÍRKOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//7c4io2// | Ekologie a ochrana prostředí / Ochrana životního prostředí | Theses on a related topic

Rekultivace území po těžbě štěrkopísku u Dolního Benešova
 (Daniel Konečný)

2014, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/103024 | Nerostné suroviny / Ekonomika a řízení v oblasti surovin | Theses on a related topic

Revitalizace území po těžbě - lom Chabařovice
 (Pavla KALANDROVÁ)

2010, Bakalářská práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//0lhzp0// | Inženýrská ekologie / Vodní hospodářství | Theses on a related topic

Obnova území po těžbě uhlí na Sokolovsku - zhodnocení rekultivací
 (Jana VAIDIŠOVÁ)

2009, Bakalářská práce, Fakulta životního prostředí / Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

http://dspace.ujep.cz/dspace/handle/123456789/3371 | Ekologie a ochrana prostředí / | Theses on a related topic

Štěrkopískovna Oldřichov (k.ú. Osek nad Bečvou): Zhodnocení revitalizačního potenciálu a návrh revitalizace území po těžbě
 (Renáta Placková)

2010, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Univerzita Palackého

http://theses.cz/id//t8jfy7// | Ekologie a ochrana prostředí / Ochrana a tvorba životního prostředí | Theses on a related topic

Revitalizace krajiny po těžbě
 (Zdeňka Moravcová)

2017, Diplomová práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//fbhwxk// | Zemědělská specializace / Agroekologie | Theses on a related topic

Zhodnocení ekologických rizik areálu dolu Rožná I a návrh na využití území po skončení těžebních prací
 (Marek Ondra)

2018, Bakalářská práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//203fr4// | Zemědělská specializace / Agroekologie | Theses on a related topic

Využití střevlíků (Coleoptera: Carabidae) jako bioindikátorů při hodnocení potenciálních enviromentálních rizik odvalů po těžbě olověno-zinkových rud (Nová Ves u Rýmařova)
 (Iveta Frömlová)

2016, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/115584 | Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství | Theses on a related topic

Návrh využití území po těžbě hnědého uhlí bývalého lomu Rudý Sever u Litvínova vč. způsobu financování
 (Monika Černá)

2010, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/82259 | Nerostné suroviny / Komerční inženýrství v oblasti surovin | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)