Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

pudni vlastnosti

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 21 prací)
Vliv přeměny dřevinné skladby lesů na půdní vlastnosti během environmentální změny vyšetřený pomocí shlukové analýzy a geograficky vážené regrese
 (Pavel SAMEC)

2019, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//qzc1kk// | Geografie / Geoinformatika a kartografie | Práce na příbuzné téma

Procesy desertifikace na Jižní Moravě a jejich vliv na vybrané půdní vlastnosti
 (Veronika Bartlová)

2017, Diplomová práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//v0ln2n// | Zemědělská specializace / Rozvoj venkova | Práce na příbuzné téma

Půdní fyzikální vlastnosti ve výbězích a na louce při chovu koní v ekologickém zemědělství
 (Tomáš Daněk)

2015, Bakalářská práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//sksfjj// | Agrobiologie / Fytotechnika | Práce na příbuzné téma

Agroekologické hodnocení vlivu organického hnojení trvalých travních porostů na půdní vlastnosti
 (Marie Svozilová)

2016, Disertační práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//qno9pl// | Ekologie a ochrana prostředí / Aplikovaná a krajinná ekologie | Práce na příbuzné téma

Vliv mineralogického složení na vybrané půdní vlastnosti
 (Iva Plačková)

2015, Diplomová práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//hyqcm1// | Zemědělská specializace / Agroekologie | Práce na příbuzné téma

Vliv pěstování meziplodin na vybrané půdní vlastnosti
 (Michal Rábek)

2016, Diplomová práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//nse7ae// | Fytotechnika / | Práce na příbuzné téma

Vliv různých způsobů využívání travního porostu na porostové charakteristiky a vybrané půdní vlastnosti
 (Monika JINDRÁKOVÁ)

2014, Diplomová práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//rwklai// | Zemědělské inženýrství / Agroekologie | Práce na příbuzné téma

Acidobazické vlastnosti půdních roztoků ve smíšeném lese (Moravský kras)
 (Marika Jabůrková)

2009, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qnk5d/ | Geologie / | Práce na příbuzné téma

Vliv melioračního vápnění a způsobu sklizně trvalých travních porostů na fyzikální a hydrofyzikální vlastnosti půdního typu pseudoglej.
 (Štěpán Mikulenčák)

2019, Diplomová práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//q5ovva// | Zemědělská specializace / Všeobecné zemědělství | Práce na příbuzné téma

Acidobazické vlastnosti půdních roztoků pod jehličnany (Moravský kras)
 (Veronika Elsnerová)

2009, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/s489x/ | Geologie / | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 21 prací)