Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

plodnost

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 15 theses)
Mimomanželská plodnost a děti žijící v nesezdaných soužitích v České republice
 (Alena Kotrbatá)

2015, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/70165 | Kvantitativní metody v ekonomice / Ekonomická demografie | Theses on a related topic

Plodnost žen Česka ve výsledcích sčítaní 1991-2011
 (Zdeněk ZDĚBLO)

2018, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//cd9rg5// | Geografie / Ekonomická geografie a regionální rozvoj | Theses on a related topic

Manželská a mimomanželská porodnost v okrese Jičín
 (Ondřej Cimbál)

2019, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB11698 | Sociologie / Sociologie obecná a empirická | Theses on a related topic

Rodinná politika v České republice v kontextu vývoje úrovně plodnosti
 (Jarmila Ježková)

2014, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/46935 | Kvantitativní metody v ekonomice / Ekonomická demografie | Theses on a related topic

Plodnost žen Česka ve výsledcích sčítaní 1991-2011
 (Zdeněk ZDĚBLO)

2018, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//cd9rg5// | Geografie / Ekonomická geografie a regionální rozvoj | Theses on a related topic

Porodnost a plodnost v evropských zemích
 (Hana Glisníková)

2012, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/65436 | Kvantitativní metody v ekonomice / Sociálně ekonomická demografie | Theses on a related topic

Současná rodinná politika: ČR, VB a Švédsko
 (Michaela Burianová)

2014, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/42482 | Ekonomie a hospodářská správa / Národní hospodářství | Theses on a related topic

Porodnost a plodnost v evropských zemích
 (Tereza Bydžovská)

2012, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/32216 | Kvantitativní metody v ekonomice / Statistické metody v ekonomii | Theses on a related topic

Rodinná politika v podmínkách České republiky
 (Klára Hálková)

2011, Bakalářská práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/85519 | Hospodářská politika a správa / Národní hospodářství | Theses on a related topic

Komparativní analýza česko-polského a česko-rakouského pohraničí
 (Jiří Hrabala)

2014, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/layvx/ | Geografie a kartografie / Sociální geografie a regionální rozvoj | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 15 theses)