Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

veda a vzdelani

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 14 theses)
Obsah vyučování ZSV a kompetence učitele ZSV ve vztahu k filozofii vzdělání,filozofii kultury a filozofii dějin. Inspirace filozofií k výchově a vzdělávání směrem k evropanství a humanitě
 (Naděžda Ságnerová)

2008, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/x3wo0/ | Učitelství pro střední školy / Učitelství základů společenských věd pro střední školy | Theses on a related topic

Interaktivní zábavně naučná science centra jako zdroj podpory zájmu žáků a studentů o vzdělání, vědu, techniku a přírodní vědy
 (Tereza Horáková)

2017, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eM4799 | Učitelství pro střední školy / Učitelství pro střední školy - informatika, Učitelství pro střední školy - základy techniky | Theses on a related topic

Zvyšování a prohlubování kvalifikace a kvalifikační smlouva
 (Kristýna HOLAKOVSKÁ)

2020, Diplomová práce, Fakulta právnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//qrgc8a// | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Vývoj středního školství a formování inteligence na severní Moravě a ve Slezsku ve druhé polovině 19. a na počátku 20. století
 (Petr KADLEC)

2012, Disertační práce, Filozofická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//7k1646// | Historické vědy / Hospodářské a sociální dějiny | Theses on a related topic

Analýza změn zemědělského land use v ČR a v modelovém regionu (katastrální území)
 (Jan Vachuda)

2017, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/yphbi/ | Geografie (čtyřleté) / Regionální geografie a regionální rozvoj | Theses on a related topic

Subkultura cosplay a otaku, a její vliv na budoucí vzdělávání jedince
 (Martina ČEČOTKOVÁ)

2017, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//zd0lqs// | Učitelství pro střední školy / Učitelství základů společenských věd a občanské výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních škol a učitelství výchovy ke zdraví pro 2. stupeň základních škol | Theses on a related topic

Rodina a její vliv na výchovu a vzdělání
 (Petra Sandanyová)

2008, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/b9wkn/ | Učitelství pro střední školy / Učitelství základů společenských věd pro střední školy | Theses on a related topic

Marie Stejskalová, život a dílo ženy na přelomu 19. a 20. století
 (Veronika Zemanová)

2013, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/h5qyv/ | Historické vědy / Historie | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 14 theses)