Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

vnimani hluku

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Vliv dopravního hluku na zdraví exponované populace
 (Jan DIVÁCKÝ)

2017, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//63x60b// | Veřejné zdravotnictví / Odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví | Theses on a related topic

Šíření hluku z větrných elektráren
 (Roman KADLEC)

2014, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//m110fp// | Elektrotechnika a informatika / Komerční elektrotechnika | Theses on a related topic

Posouzení validity subjektivního vnímání hluku
 (Eva AUERBACHOVÁ)

2009, Diplomová práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//mt640a// | Veřejné zdravotnictví / Odborný pracovník v ochraně veřejného zdraví | Theses on a related topic

Hodnocení hluku ve venkovním prostředí: metody a analýza
 (Zuzana KABEŠOVÁ)

2017, Disertační práce, Fakulta elektrotechnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//hlofc9// | Elektrotechnika a informatika / Elektrotechnika | Theses on a related topic

Měření hluku v mateřských školách ve vybrané oblasti Ostravy při rozdílných celodenních činnostech
 (Kristýna KŘESŤANOVÁ)

2012, Diplomová práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//ov2ymg// | Veřejné zdravotnictví / Odborný pracovník v ochraně veřejného zdraví | Theses on a related topic

Hodnocení expozice a zdravotních rizik hluku z letecké dopravy na letišti Leoše Janáčka v Mošnově u dotčeného obyvatelstva
 (Markéta TUREČKOVÁ)

2010, Diplomová práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//0hjrne// | Veřejné zdravotnictví / Odborný pracovník v ochraně veřejného zdraví | Theses on a related topic

Významy spojené se slovem "hluk" u adolescentů a seniorů
 (Renata Lukšová)

2009, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/fto9d/ | Mediální a komunikační studia / Psychologie | Theses on a related topic

Sluch a práce v hluku
 (Monika MIČÁNKOVÁ)

2018, Diplomová práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//xhujla// | Veřejné zdravotnictví / Odborný pracovník v ochraně veřejného zdraví | Theses on a related topic

Vliv citlivosti k hluku na hodnocení environmentálních zvuků
 (Renata Šohajová)

2009, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/z069y/ | Psychologie / | Theses on a related topic