Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

HDP

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Analýza závislostí mezi zahraničním obchodem a makroekonomickými agregáty v podmínkách české ekonomiky
 (Ivo Frélich)

2007, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/1990 | Mezinárodní ekonomické vztahy / Mezinárodní obchod | Práce na příbuzné téma

Intervence ČNB a jejich vliv na vybrané makroekonomické ukazatele
 (Evelyn Mayerlová)

2016, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/73560 | Kvantitativní metody v ekonomice / Statistika | Práce na příbuzné téma

Vývoj CZK vůči EUR ovlivňující mezinárodní obchod se zemědělskými komoditami
 (Jakub Černík)

2014, Bakalářská práce, Moravská vysoká škola Olomouc / Moravská vysoká škola Olomouc

http://theses.cz/id//ba8z87// | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Práce na příbuzné téma

Analýza faktorů determinujících vývoj HDP a jeho struktury ve vybraných zemích
 (Saida Zhambakiyeva)

2015, Diplomová práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/bmk81/ | Ekonomika a management / Finance | Práce na příbuzné téma

Průmysl a jeho vliv na tvorbu HDP v České republice
 (Aleš Martynek)

2016, Bakalářská práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/114517 | Ekonomika a řízení průmyslových systémů / Ekonomika a management v průmyslu | Práce na příbuzné téma

Investice v ČR ve vztahu k HDP
 (Andrea Stratilová)

2012, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/37813 | Ekonomika a management / Management | Práce na příbuzné téma

Hrubý domácí produkt České republiky v letech 1995-2009
 (Přemysl FIALA)

2011, Bakalářská práce, Fakulta ekonomická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//5esb00// | Systémové inženýrství a informatika / Informační management | Práce na příbuzné téma

Komparativní regionální analýza vývoje HDP v jednotlivých krajích ČR za posledních 10 let
 (Petr KRAUS)

2008, Diplomová práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//3wdam5// | Hospodářská politika a správa / Veřejná správa a regionální rozvoj | Práce na příbuzné téma