Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

ikterus

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Novorozenecký ikterus - informovanost rodičů a zdravotníků
 (Lenka ŽDANOVA)

2012, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//r8abuy// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Práce na příbuzné téma

Vliv aplikace vitaminu K po porodu na hodnoty novorozeneckého ikteru
 (Barbora ŘEŽÁBKOVÁ)

2018, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//pmu58w// | Porodní asistence / Porodní asistentka | Práce na příbuzné téma

Mapa péče o novorozence s ikterem
 (Erika Culková)

2014, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//yhlupj// | Porodní asistence / Porodní asistentka | Práce na příbuzné téma

Mapa péče o novorozence s patologickým ikterem
 (Erika Culková)

2014, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//9tejk0// | Porodní asistence / Porodní asistentka | Práce na příbuzné téma

Informovanost žen po porodu o novorozeneckém ikteru
 (Martina Matějíčková)

2016, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//lttlag// | Porodní asistence / Porodní asistentka | Práce na příbuzné téma

Endoluminální radiofrekvenční ablace žlučových cest
 (Tomáš Andrašina)

2013, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/w9774/ | Radiologie - zobrazovací metody (čtyřleté) / Radiologie | Práce na příbuzné téma

Ošetřovatelské péče o pacienta s koagulopatií.
 (Ivana RŮŽIČKOVÁ)

2014, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//r7962n// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Práce na příbuzné téma