Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

ucpavka

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 12 prací)
Analýza a návrh možností výzkumu proudění hřídelovou ucpávkou statorového kola vzduchové turbíny
 (Jan NAROVEC)

2019, Bakalářská práce, Fakulta strojní / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//ylrych// | Strojní inženýrství / Stavba energetických strojů a zařízení | Práce na příbuzné téma

Experimentální výzkum proudění nadbandážovou ucpávkou oběžného kola vzduchové turbíny
 (Tomáš MATĚJKA)

2017, Bakalářská práce, Fakulta strojní / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//3rptau// | Strojní inženýrství / Stavba energetických strojů a zařízení | Práce na příbuzné téma

Technická diagnostika plynových ucpávek kompresorů
 (Pavla Karbanová)

2021, Bakalářská práce, Fakulta strojní / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://theses.cz/id//codpj1// | Strojírenství / Technická diagnostika, opravy a udržování | Práce na příbuzné téma

Zamezení úniku nebezpečných látek z potrubí prostřednictvím pneumatických ucpávek, pásů a stlačovadel
 (Ondřej Zuzaňák)

2017, Bakalářská práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/118713 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu | Práce na příbuzné téma

Numerické simulace proudění v ucpávce kompresoru
 (Zuzana Linhartová)

2019, Diplomová práce, České vysoké učení technické v Praze

http://theses.cz/id//0najec// | Strojní inženýrství / | Práce na příbuzné téma

Optimalizace labyrintové ucpávky turbovrtulového motoru
 (Josef Pouzar)

2019, Bakalářská práce, České vysoké učení technické v Praze

http://theses.cz/id//giqedi// | Teoretický základ strojního inženýrství / | Práce na příbuzné téma

Vliv obráběcích parametrů na zpevnění povrchové vrstvy při soustružení obrusitelných ucpávek používaných v leteckém průmyslu
 (Michal Valenta)

2017, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/117527 | Strojní inženýrství / Strojírenská technologie | Práce na příbuzné téma

Analýza proudového pole stupně parní turbiny se zahrnutím vlivu ucpávek.
 (Lenka FIALOVÁ)

2014, Diplomová práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//sekdnj// | Počítačové modelování v inženýrství / Aplikovaná mechanika | Práce na příbuzné téma

Zhodnocení zkoušek doplňkových vlastností požárních ucpávek
 (Jakub Tikalský)

2016, Bakalářská práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/114154 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu | Práce na příbuzné téma

Lokalizace zadírání v rotačních strojích
 (Antonín BOUBERLE)

2014, Diplomová práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//4zflwf// | Aplikované vědy a informatika / Kybernetika a řídicí technika | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 12 prací)