Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

úvěr

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 19 theses)
Vícerozměrná regresní analýza modelů využívaných k odhadu glomerulární filtrace s ohledem na jejich využitelnost v onkologické klinické praxi
 (Marie Švomová)

2012, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/h177p/ | Biologie / Matematická biologie | Theses on a related topic

Shluková a regresní analýza mikropanelových dat
 (Lukáš Sobíšek)

2010, Disertační práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/52823 | Kvantitativní metody v ekonomice / Statistika | Theses on a related topic

Analýza úrokových sazeb u hypotečních úvěrů
 (Romana Odehnalová)

2019, Diplomová práce, Provozně ekonomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//idyx40// | Hospodářská politika a správa / Finance a investiční management | Theses on a related topic

Analýza činností účetní kanceláře a jejich vliv na cenovou strategii
 (Petra Ošlejšková)

2017, Diplomová práce, Provozně ekonomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//42io5y// | Ekonomika a management / Manažersko-ekonomický | Theses on a related topic

Analýza faktorů ovlivňujících relativní tržní ocenění akcií
 (Tobiáš Hanzl)

2016, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/51123 | Kvantitativní metody v ekonomice / Statisticko-pojistné inženýrství | Theses on a related topic

Zadluženost českých domácností v porovnání s vybranými zeměmi
 (Lukáš Trulík)

2015, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/113783 | Hospodářská politika a správa / Národní hospodářství | Theses on a related topic

Zadluženost českých domácností v rámci zemí V4
 (Klára Zálešáková)

2019, Bakalářská práce, Provozně ekonomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//jqhq4j// | Hospodářská politika a správa / Finance | Theses on a related topic

Zadluženost domácností v České republice
 (Kateřina Novotná)

2011, Diplomová práce, Fakulta ekonomicko-správní / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//7cektd// | Hospodářská politika a správa / Ekonomika veřejného sektoru | Theses on a related topic

Vývoj zadluženosti v ČR a její dopady
 (Tereza Růžičková)

2018, Diplomová práce, Vysoká škola hotelová v Praze

https://is.vsh.cz/th/w2hz8/ | Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví a lázeňství | Theses on a related topic

Analýza ekonomického chování sektoru domácností mezi lety 2008-2013 ve vybraných zemích: ČR, Slovensko, Polsko, Maďarsko
 (Dominik Maslák)

2015, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/46466 | Ekonomie a hospodářská správa / Národní hospodářství | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 19 theses)