Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

blokova tezba

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Výzkum v oblasti ekonomického zhodnocení blokové těžby na vybraných lokalitách v ČR a dalších zemí Evropy.
 (Jaroslava Jungvirtová)

2014, Disertační práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/106165 | Hornictví / Hornictví a hornická geomechanika | Theses on a related topic

Návrh modernizace způsobů blokové těžby na lomu Podhorní Újezd
 (Zuzana Řezáčová)

2012, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/92419 | Nerostné suroviny / Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin | Theses on a related topic

Metody těžby a zpracování bloků kamene pro ušlechtilou kamenickou výrobu
 (Lucie Petříčková)

2021, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://theses.cz/id//wr3a5r// | Těžba nerostných surovin / | Theses on a related topic

Historie a současnost těžby v Lomu Žulová IV
 (Vladislav Mátl)

2016, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/115336 | Hornictví / Hornické inženýrství | Theses on a related topic

Využití vodních paprsků pro těžbu bloků na vybraných lokalitách ČR
 (Jan Krečmer)

2012, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/92829 | Nerostné suroviny / Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin | Theses on a related topic

Dobývání a zpracování bloků mramoru
 (František Jampílek)

2019, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/137194 | Hornictví / Těžba nerostných surovin a jejich využívání | Theses on a related topic

Využití statistických a geostatistických metod pro hodnocení vlivu těžby a úpravy antimonových rud v milešovském revíru.
 (Vít Štrupl)

2017, Disertační práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/127403 | Geologické inženýrství / | Theses on a related topic

Návrh nové technologie pro výrobu tenkostěnných obkladových a dlažebních desek a technicko-ekonomické porovnání se světovou produkcí.
 (Milan Komárek)

2018, Disertační práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://theses.cz/id//ocvnck// | Hornictví / Hornictví a hornická geomechanika | Theses on a related topic

Návrh postupů dobývání v lomu EHRLICH v letech 2010 – 2030 – studie.
 (Kateřina Vymyslická)

2009, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/82840 | Nerostné suroviny / Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin | Theses on a related topic