Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

komparace efektivity

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 26 theses)
Komparace efektivity aerobního a rezistentního tréninkového plánu na změnu tělesné kompozice
 (Milan Husár)

2015, Diplomová práce, Fakulta sportovních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bdcxm/ | Tělesná výchova a sport / Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy | Theses on a related topic

Komparace efektivity investic do silniční a železniční infrastruktury
 (Radek Kopecký)

2012, Bakalářská práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/r94um/ | Hospodářská politika a správa / Hospodářská politika | Theses on a related topic

Komparace efektivity on-line marketingových nástrojů: případová studie výrobce kolébek
 (Soňa Al-Kaysy)

2017, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/74097 | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

Komparace efektivity nákupu a cloudových řešení pronájmů kancelářských softwarů.
 (Lukáš Doležal)

2016, Diplomová práce, Fakulta ekonomicko-správní / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//wbhxsp// | Ekonomika a management / Ekonomika a management podniku | Theses on a related topic

Komparace efektivity autoritativního a participativního řízení podniku
 (Robert Novák)

2009, Bakalářská práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vngle/ | Ekonomika a management / Management | Theses on a related topic

Komparace efektivity měření chudoby v rámci Evropské unie a volba optimálních indikátorů chudoby v ČR
 (Jana VAVERKOVÁ)

2010, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//3nkds7// | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

Komparace efektivity projektů realizovaných ze strukturálních fondů a z rozpočtu města na příkladu města Bohumína v letech 2009 - 2011
 (Alžběta Víchová)

2013, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/36493 | Ekonomie a hospodářská správa / Národní hospodářství | Theses on a related topic

Komparace formátu a efektivity vysílání fotbalové Ligy mistrů na ČT sport a Prima COOL
 (Radek Mazal)

2015, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/107014 | Hospodářská politika a správa / Ekonomika a právo v žurnalistice | Theses on a related topic

Analýza a komparace možností a efektivity zapojení poskytovatelů zdravotnických služeb mimo ZZS do cvičení IZS
 (Martin Šírek)

2018, Diplomová práce, Fakulta biomedicínského inženýrství / ČVUT

http://theses.cz/id//88unvq// | Civilní nouzové plánování / | Theses on a related topic

Analýza a komparace možností, metod a efektivity zpracování traumatologického plánu nemocnic s urgentním příjmem a bez urgentního příjmu
 (Michael Šnajdar)

2018, Diplomová práce, Fakulta biomedicínského inženýrství / ČVUT

http://theses.cz/id//nfk7fz// | Civilní nouzové plánování / | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 26 theses)