Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

luzkovy hospic

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 17 theses)
Stavebně technologický projekt "Lůžkový hospic"
 (Veronika Novotná)

2019, Diplomová práce, České vysoké učení technické v Praze

http://theses.cz/id//9krjib// | Stavební inženýrství / | Theses on a related topic

Komplexní ošetřovatelská péče o pacienta v terminálním stadiu v lůžkovém hospici
 (Eva Schmödlová)

2020, Bakalářská práce, Vysoká škola zdravotnická

https://is.vszdrav.cz/th/cx322/ | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Ošetřovatelská diagnóza úzkost ze smrti u klientů v lůžkovém hospici
 (Filip Schramm)

2020, Bakalářská práce, Fakulta veřejných politik v Opavě / Slezská univerzita v Opavě

https://is.slu.cz/th/gxipj/ | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Ošetřovatelský proces u umírajícího pacienta v lůžkovém hospici
 (Monika Schmalzbauerová)

2022, Bakalářská práce, Vysoká škola zdravotnická

https://is.vszdrav.cz/th/ygquh/ | Všeobecné ošetřovatelství / | Theses on a related topic

Proměny sociální práce v hospici vlivem pandemie COVID-19 z pohledu sociálního pracovníka
 (Adéla Vostradovská)

2022, absolventská práce, CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

https://is.caritas-vos.cz/th/vex54/ | Sociální práce a sociální pedagogika / Charitativní a sociální práce | Theses on a related topic

Specifika sociální práce v lůžkovém hospici
 (Marcela Turay)

2020, Bakalářská práce, Ústav sociální práce / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB12250 | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce s osobami se sníženou soběstačností | Theses on a related topic

Naplňování potřeb pacientů paliativní péče dobrovolníky v lůžkových hospicích Jihomoravského kraje
 (Kateřina HERZIGOVÁ)

2019, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//iq2qon// | Zdravotně sociální péče / Zdravotně sociální pracovník | Theses on a related topic

Potřeby rodinných příslušníků doprovázející terminálně nemocné Hospice sv. Alžběty.
 (Michaela PASKOVA)

2020, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//q0w76s// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika - andragogika | Theses on a related topic

Role sociálního pracovníka v lůžkovém hospici
 (Gabriela Jírová)

2017, Bakalářská práce, Ústav sociální práce / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB9418 | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce ve veřejné správě | Theses on a related topic

Specifika přístupu k pacientům v lůžkovém hospici
 (Gabriela ŠŤASTOVÁ)

2013, Diplomová práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//rqod34// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 17 theses)