Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

napajeci nadrz

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Numerické modelování neizotermního proudění demineralizované vody v napájecí nádrži
 (Petr Krameš)

2020, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/141038 | Strojní inženýrství / Energetické stroje a zařízení | Theses on a related topic

Návrh funkčního P&ID strojovny turbíny 250 MW\nl{}se zaměřením na tlakové ztráty v regeneračních odběrech
 (Jan SOVA)

2016, Diplomová práce, Fakulta strojní / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//2nsumz// | Strojní inženýrství / Stavba energetických strojů a zařízení | Theses on a related topic