Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

patologicky porod

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Klešťový porod z pohledu porodní asistentky
 (Eliška Pokorová)

2021, Bakalářská práce, Vysoká škola zdravotnická

https://is.vszdrav.cz/th/l25gp/ | Porodní asistence / Porodní asistentka | Theses on a related topic

Domácí porod, ano či ne?
 (Veronika ŠPAČKOVÁ)

2015, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//xjo461// | Porodní asistence / Porodní asistentka | Theses on a related topic

Faktory ovlivňující obtížnost porodů u skotu
 (Nikola Doležalová)

2016, Bakalářská práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//mg9hwj// | Zootechnika / | Theses on a related topic

Telefonicky asistovaná první pomoc u probíhajícího porodu
 (Adéla MORAVCOVÁ)

2014, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//g6vtbo// | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotnický záchranář | Theses on a related topic

Pohled rodiček na kardiotokografické monitorování plodu v průběhu porodu
 (Petra PAPÍRNÍKOVÁ)

2009, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//t0s2jj// | Ošetřovatelství / Porodní asistentka | Theses on a related topic