Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

pouzdro soucastky

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Demonstrátory pro optickou inspekci pouzder elektronických součástek
 (Jakub LANGMAIER)

2016, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//1p0dc8// | Aplikovaná elektrotechnika / | Theses on a related topic

Aplikace laseru pro otevření přístupu k systému na čipu zapouzdřené součástky
 (Josef Snopek)

2014, Diplomová práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//27zwmh// | Inženýrská informatika / Bezpečnostní technologie, systémy a management | Theses on a related topic

Univerzální kontaktní adaptér pro detektor padělků součástek
 (Jan Zaoral)

2015, Diplomová práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//xhk15a// | Inženýrská informatika / Bezpečnostní technologie, systémy a management | Theses on a related topic

Možnosti Ramanovy spektroskopie při analýze padělků elektronických součástek
 (Karel JELÍNEK)

2012, Diplomová práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//nt3qhe// | Inženýrská informatika / Bezpečnostní technologie, systémy a management | Theses on a related topic

Elektronické součástky citlivé na vlhkost, měření jejich citlivosti a zásady manipulace s nimi ve výrobním podniku
 (Jakub PINC)

2012, Diplomová práce, Fakulta elektrotechnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//qna3bv// | Elektrotechnika a informatika / Komerční elektrotechnika | Theses on a related topic