Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

Mládež

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 24 prací)
Problematika závislosti na návykových látkách, jejich užívání a prevence u studentů středních škol ve Valašském Meziříčí pohledem metodiků prevence.
 (Alena Smetanová)

2019, absolventská práce, CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

https://is.caritas-vos.cz/th/wzuec/ | Sociální práce a sociální pedagogika / Charitativní a sociální práce | Práce na příbuzné téma

Realizace zdravotní prevence a prevence rizikových forem chování v prostředí ZŠ
 (Renata Binderová)

2013, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/diwh4/ | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Práce na příbuzné téma

Prevalence závislostního chování u studentů Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany a jeho prevence (se zaměřením na návykové látky)
 (Barbora Spěváková)

2019, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eM5917 | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Práce na příbuzné téma

Hodnocení úrovně primární prevence drogových závislostí na vybraných středních školách
 (Jarmila Nacevová)

2018, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/m2rrh/ | Učitelství pro střední školy / Speciální pedagogika pro učitele středních škol | Práce na příbuzné téma

Prevence užívání návykových látek u žáků SŠ v Pardubickém kraji
 (Blanka Lysoňková)

2015, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/f7k14/ | Učitelství pro střední školy / Učitelství odborných předmětů pro střední školy | Práce na příbuzné téma

Zkušenosti školních metodiků prevence s realizací prevence drogové závislosti na 2. stupni základní školy
 (Petra KOČKOVÁ)

2019, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//x44zwb// | Pedagogika / Pedagogika - veřejná správa | Práce na příbuzné téma

Sociálně patologické jevy ohrožující dnešní mládež - alkohol, kouření
 (Lucie Mudrová)

2013, Bakalářská práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//dffobo// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika - vychovatelství | Práce na příbuzné téma

Závislosti a jejich obraz v literatuře pro děti a mládež (alkohol, kouření, diety - mentální anorexie aj.)
 (Markéta JURÁŠOVÁ)

2010, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//yw8e5i// | Specializace v pedagogice / výchova ke zdraví - český jazyk | Práce na příbuzné téma

Alkohol a kouření u mládeže jako sociálně patologický jev
 (Simona Trnková)

2013, Diplomová práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//qf7sfp// | Speciální pedagogika / | Práce na příbuzné téma

Alkohol, kouření a životní styl mládeže
 (Milan VRÁBEL)

2012, Diplomová práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//u010bz// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 24 prací)