Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

oeez

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Likvidace a recyklace odpadů z elektrických a elektronických zařízení
 (Tereza Grabowská)

2011, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/86866 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Práce na příbuzné téma

Poruchovost pevných disků a způsoby jejich likvidace a recyklace
 (Jakub Hejtman)

2010, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/83045 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Práce na příbuzné téma

Možnosti recyklace mobilních telefonů
 (David Längauer)

2013, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/98439 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Práce na příbuzné téma

Ekonomické zhodnocení recyklace vybraných druhů elektromateriálu
 (Michal Panoš)

2015, Diplomová práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/109055 | Ekonomika a řízení průmyslových systémů / Ekonomika a management v průmyslu | Práce na příbuzné téma

Kolektivní systémy pro recyklaci odpadů
 (Tomáš Horák)

2010, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/86743 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Práce na příbuzné téma

Nakládání s elektroodpadem a jeho materiálové využití
 (Radek Valta)

2011, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/86793 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Práce na příbuzné téma

Recyklace vyřazených chladících zařízení
 (Nikola Vítkovská)

2011, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/86624 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Práce na příbuzné téma

Možnosti získávání ušlechtilých kovů z elektroodpadu
 (Antonín Kilian)

2009, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/74296 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Práce na příbuzné téma