Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

technologie recyklace

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 28 prací)
Technologie recyklace fosforu z odpadních vod
 (Alžběta Slámová)

2016, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/115481 | Nerostné suroviny / Technologie a hospodaření s vodou | Práce na příbuzné téma

Nebezpečí výbuchu technologie recyklace pneumatik
 (Filip Nos)

2016, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/114224 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu | Práce na příbuzné téma

Technologie recyklace odpadního amalgámu ze stomatologických ordinací
 (Alena MIKLOVIČOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//vym85g// | Ekologie a ochrana prostředí / Ochrana životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Nové technologie recyklace metalurgických strusek v sekundární metalurgii
 (Erich Lunkmoss)

2011, Bakalářská práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/89557 | Metalurgické inženýrství / Technologie výroby kovů | Práce na příbuzné téma

Baterie a akumulátory - rozdělení, označování, technologie recyklace
 (Miroslav Bujnoch)

2012, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/92574 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Práce na příbuzné téma

Recyklace stavebních a demoličních odpadů s důrazem na recyklaci silnic
 (Ján Rusnák)

2017, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/119581 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Práce na příbuzné téma

Návrh technologie demontáže nábojnic pro účel recyklace
 (Vitali DZIAMIDAU)

2017, Bakalářská práce, Fakulta strojní / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//4ij6nn// | Strojní inženýrství / Strojírenská technologie-technologie obrábění | Práce na příbuzné téma

Recyklace za studena na místě
 (Lukáš Skýva)

2017, Bakalářská práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//jzbp67// | Stavební inženýrství / Dopravní stavitelství | Práce na příbuzné téma

Recyklace hliníkových špon
 (Václav Riedl)

2016, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/120022 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Práce na příbuzné téma

Recyklace odpadu s vysokým podílem skelného vlákna
 (Eva Joniaková)

2019, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/137234 | Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 28 prací)