Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

IFRS pro SMEs

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 4 5 6 7 » (total: 62 theses)
Analýza účetního standardu IFRS for SME
 (Tereza ŠORNOVÁ)

2013, Diplomová práce, Fakulta ekonomická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//2yyc38// | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

Účetní výkazy v souladu s IFRS pro malé a střední podniky
 (Lucie Géryková)

2016, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ghigd/ | Finance a účetnictví / Finance | Theses on a related topic

Projekt zavedení účetního výkaznictví dle standardu IFRS for SME´s do společnosti XY, a.s. a dopad na finanční analýzu zkoumané společnosti
 (Lucie MAŇÁKOVÁ)

2011, Diplomová práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//8u9evc// | Hospodářská politika a správa / Finance | Theses on a related topic

Hodnocení finanční pozice a výkonnosti podniku po přechodu na vykazování v souladu s IFRS pro malé a střední podniky
 (Anna Králová)

2015, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/sh2zb/ | Finance a účetnictví / Finance | Theses on a related topic

Hodnocení výkonnosti podniku po přechodu na vykazování v souladu s IFRS pro malé a střední podniky
 (David Straka)

2019, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/q4biq/ | Finance a účetnictví / Finance | Theses on a related topic

Projekt transformace účetních výkazů společnosti XY, s.r.o. na účetní výkazy dle standardu IFRS for SMEs.
 (Pavla Marekwicová)

2012, Diplomová práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//egbqgd// | Hospodářská politika a správa / Finance | Theses on a related topic

Social Networks and its marketing potential for Small and Medium enterprises (SME)
 (Maksudhon Hamidov)

2018, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/i84d6/ | Ekonomika a management / Marketing Communication | Theses on a related topic

Supporting small and medium enterprises in the context of the European Union-Ukraine Association Agreement
 (Wytse Sonnema)

2015, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ugov3/ | Mezinárodní teritoriální studia / Evropské vládnutí | Theses on a related topic

Credit Risk Management in Small and Medium-sized Enterprises (SMEs)
 (Mehmet Civelek)

2019, Disertační práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//1kcf5h// | Economic Policy and Administration / Finance | Theses on a related topic

Transformation of Belarusian Accounting Principles to IFRS: small and medium enterprises case
 (Tatsiana Horbuz)

2014, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/cws8b/ | Ekonomika a management / Business Management and Corporate Finance | Theses on a related topic

« 1 2 3 4 5 6 7 » (total: 62 theses)