Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

kanonicka korespondencni analyza

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Analýza arachnocenóz lomu u Bílovce
 (Ivana ČERNOCHOVÁ)

2015, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//t1tpad// | Chemie / Učitelství Chemie - Biologie pro střední školy | Práce na příbuzné téma

Analýza aktuálního zaplevelení vybraných širokořádkových plodin
 (Ladislav Pfefr)

2019, Diplomová práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//1qb6du// | Zemědělská specializace / Všeobecné zemědělství | Práce na příbuzné téma

Fenologická studie CHKO Moravský kras
 (Marie Vymazalová)

2007, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/uh5jw/ | Biologie / Systematická biologie a ekologie | Práce na příbuzné téma

Plevele ozimé pšenice a technologie pěstování
 (Jakub Liška)

2018, Bakalářská práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//oynuwg// | Agrobiologie / Fytotechnika | Práce na příbuzné téma

Travinobylinná vegetace Jablunkovska
 (Jaroslava Cieslarová)

2007, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zbs45/ | Biologie / Systematická biologie a ekologie | Práce na příbuzné téma

Diverzita plevelů v podmínkách odlišného střídání plodin
 (Lucie Daníčková)

2016, Diplomová práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//w2d5ud// | Zemědělská specializace / Agroekologie | Práce na příbuzné téma

Vztah půdní semenné banky a aktuální vegetace na loukách a úhorech v NP Podyjí
 (Jana Kůrová)

2012, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/sqwp8/ | Biologie / Systematická biologie a ekologie | Práce na příbuzné téma

Přirozená a polopřirozená vegetace Vizovické pahorkatiny
 (Irena Veselá)

2007, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/txgtk/ | Biologie / Systematická biologie a ekologie | Práce na příbuzné téma

Mnohorozměrné statistické metody používané při výzkumu ptačích společenstev
 (Tereza Dračková)

2017, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/lc8wo/ | Experimentální biologie / Matematická biologie | Práce na příbuzné téma