Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

plán nouzového přežití

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 21 prací)
Pasportizace a kategorizace nouzového ubytování při vzniku krizové situace na území ORP Uherské Hradiště
 (Monika KAŠUBOVÁ)

2012, Bakalářská práce, Fakulta logistiky a krizového řízení / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//fzszaw// | Procesní inženýrství / Ovládání rizik | Práce na příbuzné téma

Ubytování v nouzových situacích
 (Tomáš RAMPAS)

2011, Bakalářská práce, Ústav umění a designu / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//eew3pk// | Design / Design - Produktový design | Práce na příbuzné téma

Nouzové ubytování obyvatelstva města Zlín - sídelní oblast Bartošova čtvrť
 (Michaela HANÁKOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Fakulta logistiky a krizového řízení / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//fbz7c6// | Ochrana obyvatelstva / | Práce na příbuzné téma

Dokumentace nouzového ubytování
 (Martin Kusenda)

2010, Bakalářská práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/79346 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Havarijní plánování a krizové řízení | Práce na příbuzné téma

Nouzové přežití
 (Jiří Hoffman)

2019, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.ambis.cz/th/tyau3/ | Bezpečnostní management v regionech / | Práce na příbuzné téma

Nouzové přežití za mimořádné situace „BLACKOUT“
 (Tomáš Bernas)

2019, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.ambis.cz/th/xvdkd/ | Bezpečnostní management v regionech / | Práce na příbuzné téma

Všestranné zabezpečení evakuovaného obyvatelstva obce v podmínkách nouzového přežití
 (Patrik BEČVÁŘ)

2016, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//59kc1s// | Ochrana obyvatelstva / Ochrana obyvatelstva se zaměřením na CBRNE | Práce na příbuzné téma

Komplexní zabezpečení nouzového přežití osob v nestacionárních objektech
 (Monika Surá)

2019, Bakalářská práce, Fakulta logistiky a krizového řízení / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//teqoiw// | Ochrana obyvatelstva / | Práce na příbuzné téma

Plánování evakuace a nouzového přežití na úrovni obcí s rozšířenou působností v záplavovém území řeky Ostravice
 (Veronika Váňová)

2015, Bakalářská práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/110017 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Havarijní plánování a krizové řízení | Práce na příbuzné téma

Plánování evakuace a nouzového přežití na úrovni kraje až obce
 (Lubomír ZEMAN)

2015, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//mjyna6// | Sociální politika a sociální práce / Společenská patologie a logistika terénních rizikových situací | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 21 prací)