Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

Inkluze

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Úroveň znalosti člověka s postižením jako determinant sociální distance
 (Barbora RŮŽIČKOVÁ)

2019, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//p5ceif// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Práce na příbuzné téma

Xenofobní a stereotypní postoje studentů sociální práce
 (Iveta Výrostová)

2015, absolventská práce, CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

http://is.caritas-vos.cz/th/13368/caritas_v/ | Sociální práce a sociální pedagogika / Charitativní a sociální práce | Práce na příbuzné téma

Sociální status podmíněný prací
 (Hana ŠPIČKOVÁ)

2012, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//6uzbgx// | Rehabilitace / Rehabilitační - psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory | Práce na příbuzné téma

Postoje učitelů k inkluzivnímu vzdělávání
 (Daniel Štípal)

2019, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/adkq0/ | Psychologie / | Práce na příbuzné téma

Postoje intaktních osob k inkluzi jedinců se zdravotním postižením
 (Petra Nevařilová)

2017, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tjzx4/ | Speciální pedagogika / | Práce na příbuzné téma

Inkluze žáků s SPU ve výuce elementárního čtení a psaní do běžných tříd 1.stupně základních škol
 (Pavla Večeřová)

2013, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/lttwe/ | Učitelství pro základní školy (pětileté) / Učitelství pro 1. stupeň základní školy | Práce na příbuzné téma

Postoje intaktních žáků základních škol k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami
 (Jana Šebestová)

2017, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//byudg8// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Práce na příbuzné téma

Postoje pedagogů k inkluzi dětí s Downovým syndromem
 (Marcela KUCHÁROVÁ)

2018, Bakalářská práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//h6rt48// | Předškolní a mimoškolní pedagogika / Učitelství pro mateřské školy | Práce na příbuzné téma