Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

Netuhá vozovka

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 14 prací)
Test odolnosti proti rušením šířeným vedením
 (Jakub MOKRÁČEK)

2017, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//mtwsbf// | Elektrotechnika a informatika / Elektrotechnika a energetika | Práce na příbuzné téma

Návrh metodiky zkoušek odolnosti proti opotřebení pro vybrané materiály železničních kol
 (Jiří Šmach)

2017, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/117497 | Strojní inženýrství / Aplikovaná mechanika | Práce na příbuzné téma

Zbytková pevnost materiálů ze slinutých karbidů po vystavení tepelným rázům
 (Filip Richter)

2012, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/93677 | Strojní inženýrství / Strojírenská technologie | Práce na příbuzné téma

Kompozitní směsi pro recyklace konstrukčních vrstev vozovky za studena s využitím upravených vysokopecních strusek
 (Martin Živný)

2019, Diplomová práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//sw4iga// | Stavební inženýrství / Dopravní stavitelství | Práce na příbuzné téma

Kompozitní směsi pro recyklace konstrukčních vrstev vozovky za studena s využitím upravených vysokopecních strusek
 (Martin Živný)

2019, Diplomová práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//sw4iga// | Stavební inženýrství / Dopravní stavitelství | Práce na příbuzné téma

Návrh směsi recyklované za studena
 (Aleš Dubec)

2010, Diplomová práce, Fakulta stavební / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/84092 | Stavební inženýrství / Dopravní stavby | Práce na příbuzné téma

Aerobní kapacita, výkonnost a tepenná tuhost (CAVI) u žen po absolvování ambulantního rehabilitačního programu v rámci kardiovaskulární rehabilitace
 (Romana Pavlacká)

2016, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/o7n85/ | Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie | Práce na příbuzné téma

Kardiorespirační zdatnost a tuhost cévní stěny u pacientů s ischemickou chorobou srdeční a metabolickým syndromem: vliv kardiovaskulární rehabilitace
 (Radek Dvořák)

2017, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/lyk4y/ | Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie | Práce na příbuzné téma

Vliv aerobní intradialyzační fyzioterapie na tuhost cév a kvalitu života pacientů s chronickým renálním selháním
 (Karolína Kočová)

2018, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/slxot/ | Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 14 prací)