Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

bioplyn

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 13 theses)
Porovnání bioplynů pro kogenerační jednotky a návrh zařízeni na zlepšení jejich spalování
 (Martin Přikryl)

2016, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/114949 | Strojní inženýrství / Energetické stroje a zařízení | Theses on a related topic

Návrh kogenerační jednotky na využití bioplynu
 (Martin König)

2010, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/78445 | Elektrotechnika / Elektronika | Theses on a related topic

Studie proveditelnosti využití bioplynu z odpadů zemědělské farmy prostřednictvím kogeneračních jednotek se spalovacími motory a spalovacími turbinami
 (Pavel Puchner)

2011, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/88020 | Strojní inženýrství / Energetické stroje a zařízení | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 13 theses)