Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

kardiopulmonální, resuscitace

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 24 prací)
Úroveň znalostí zdravotnických pracovníků o resuscitaci dle platných guidelines na gynekologicko-porodnických odděleních
 (Dominik Orság)

2017, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/w5jem/ | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotnický záchranář | Práce na příbuzné téma

Hodnocení kvality kardiopulmonální resuscitace před příchodem resuscitačního týmu v nemocnici
 (Lukáš PLAČEK)

2016, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//brgids// | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotnický záchranář | Práce na příbuzné téma

Znalosti středního zdravotnického personálu v problematice kardiopulmonální resuscitace před a po uvedení edukačního materiálu
 (Lukáš PLAČEK)

2018, Diplomová práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//cpezgd// | Specializace ve zdravotnictví / Intenzivní péče | Práce na příbuzné téma

Kardiopulmonální resuscitace a využití speciální přístrojové techniky
 (Lukáš KUBAL)

2016, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//0xpnep// | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotnický záchranář | Práce na příbuzné téma

Úroveň znalostí nových doporučených postupů kardiopulmonální resuscitace u nelékařských zdravotnických pracovníků Fakultní nemocnice Olomouc.
 (Katarína KREMPASKÁ)

2011, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických věd / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//jm3olw// | Ošetřovatelství / | Práce na příbuzné téma

Úroveň znalostí týkající se rozšířené kardio-pulmonální resuscitace dospělých u nelékař-ských zdravotnických pracovníků.
 (Petra MACÍKOVÁ)

2011, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//352joc// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Práce na příbuzné téma

Hodnocení kvality prováděné kardiopulmonální resuscitace zdravotníky a nezdravotnickými profesionály
 (Radim HOLEK)

2011, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//xn8tc6// | Učitelství pro střední školy / Učitelství odborných předmětů pro zdravotnické školy | Práce na příbuzné téma

Rozšířená kardiopulmonální resuscitace ve dvoučlenných posádkách zdravotnické záchranné služby
 (Jakub SCHÖN)

2011, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//bs8a24// | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotnický záchranář | Práce na příbuzné téma

Praktické životní dovednosti jako prostředek sociální integrace dospělých osob s postižením zraku
 (Magdalena TKADLEČKOVÁ)

2018, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//0wucqj// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika - vychovatelství | Práce na příbuzné téma

Praktické dovednosti osob se zrakovým postižením v oblasti kosmetických služeb.
 (Kateřina LACKOVÁ)

2011, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//yovsth// | Speciální pedagogika / Speciálně pedagogická andragogika | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 24 prací)