Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

hospodaření, s, majetkem, obce

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 4 5 » (total: 44 theses)
Systém nakládání s odpady ve společnosti Fremach Morava s.r.o.
 (Josef Gába)

2017, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/119569 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Theses on a related topic

Optimalizace nakládání s prostředky na úpravu vody ve VAS, a. s., divize Třebíč
 (Tomáš Prachař)

2010, Bakalářská práce, Akademie Sting

https://is.sting.cz/th/ev2d5/ | Ekonomika a management / Organizace a řízení malých a středních firem | Theses on a related topic

Dispozice s nemovitým majetkem obce se zaměřením na statutární město
 (Nataša Burianová)

2015, Rigorózní práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/yl4jj/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Hospodaření s majetkem obce
 (Simona Buzrlová)

2014, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/j31y4/ | Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře | Theses on a related topic

Hospodaření s majetkem obce
 (Klára Drobková)

2014, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/lbvt3/ | Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře | Theses on a related topic

Hospodaření s nemovitým majetkem obce
 (Zdeněk Holec)

2009, Bakalářská práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/j3srj/ | Právní specializace / Právní vztahy k nemovitostem | Theses on a related topic

Nakládání s nemovitým majetkem územních samospráv
 (Stanislav Gawrecki)

2017, Bakalářská práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/h0gei/ | Veřejná správa / | Theses on a related topic

Hospodaření obce s nemovitým majetkem - pohledávky
 (Miluše Mikulová)

2017, Bakalářská práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//ao4yub// | Hospodářská politika a správa / Evropská hospodářskosprávní studia | Theses on a related topic

Veřejnoprávní aspekty dispozic s obecním nemovitým majetkem
 (Miroslav Trávníček)

2013, Rigorózní práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/sonbp/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Nakládání s nemovitým majetkem územních samosprávných celků
 (Pavla Kostelecká)

2007, Bakalářská práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xhvct/ | Právní specializace / Veřejná správa | Theses on a related topic

« 1 2 3 4 5 » (total: 44 theses)