Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

zainteresovana strana

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Transformace pobytových sociálních služeb z pohledu zainteresovaných subjektů (aneb jak to vidí druhá strana)
 (Soňa Vítová)

2017, Bakalářská práce, Ústav sociální práce / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB9430 | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce ve veřejné správě | Práce na příbuzné téma

Vnímání společenské odpovědnosti vysokých škol v Brně z pohledu zainteresované strany
 (Markéta Rozkošná)

2019, Diplomová práce, Provozně ekonomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//cpwfa8// | Ekonomika a management / Manažersko-ekonomický | Práce na příbuzné téma

Švarcsystém - ekonomické a sociální dopady z pohledu zainteresovaných stran
 (Kateřina TOMAGOVÁ)

2019, Bakalářská práce, Fakulta sociálně ekonomická / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//jrmd3i// | Ekonomika a management / Finanční management | Práce na příbuzné téma

Kultura organizace jako prostor pro zlepšení loajality
 (Jiří Dvořák)

2016, Diplomová práce, Celoškolská pracoviště (studium mimo fakulty) / České vysoké učení technické v Praze

http://theses.cz/id/zyjz6v/ | Řízení rozvojových projektů / Projektové řízení inovací v podniku | Práce na příbuzné téma

Vnímání společenské odpovědnosti vysoké školy z pohledu zainteresované strany
 (Lucie Skoumalová)

2020, Bakalářská práce, Provozně ekonomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//gav6jm// | Ekonomika a management / Manažersko-ekonomický | Práce na příbuzné téma

Analýza zainteresovaných stran v projektech ICT
 (Ilja Holub)

2008, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/14506 | Aplikovaná informatika / Informační systémy a technologie | Práce na příbuzné téma

Problematika zainteresovaných stran v řízení společnosti Trojek jako významná součást společenské odpovědnosti organizací.
 (Markéta Lačná)

2010, Bakalářská práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/82161 | Ekonomika a řízení průmyslových systémů / Management jakosti | Práce na příbuzné téma

Analýza zainteresovaných stran v PM
 (Tomáš Májský)

2008, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/9799 | Aplikovaná informatika / Informatika | Práce na příbuzné téma