Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

Selen

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 20 prací)
Studium odstranění selenu z vod pomocí částic nulamocného železa včetně vlivu iontů běžně přítomných v reálných vodách
 (Andrea HANI)

2018, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//ihy4o7// | Chemie / Materiálová chemie | Práce na příbuzné téma

Studium odstranění antimonu z vod pomocí nanočástic nulamocného železa
 (Nikola KOČOVSKÁ)

2019, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//9gh1ei// | Chemie / Aplikovaná chemie | Práce na příbuzné téma

Studium mechanismů a kinetiky odbourání vybraných polutantů z vod pomocí materiálů na bázi železa
 (Jan KOLAŘÍK)

2019, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//vpa4r6// | Chemie / Fyzikální chemie | Práce na příbuzné téma

Vliv pH na adsorpci iontů kovů na uhlíkatém adsorbentu
 (Michaela OTTOVÁ)

2020, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//4vym59// | Chemie / | Práce na příbuzné téma

Vliv míry povrchové oxidace uhlíkatých monolitů na adsorpci iontů těžkých kovů
 (Jakub VÝTISK)

2020, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//ab8nsy// | Chemie / | Práce na příbuzné téma

Adsorpce/desorpce iontů těžkých kovů na sírou dopovaný uhlíkatý xerogel
 (Zuzana ŠPIRUTOVÁ)

2017, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//559kab// | Chemie / | Práce na příbuzné téma

Adsorpce kadmia na hnědém uhlí
 (Jakub PASTVA)

2008, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//12hjuz// | Chemie / | Práce na příbuzné téma

Adsorpční chování olovnatých iontů na alterovaném černém uhlí - vliv teploty
 (Petra VESELÁ)

2010, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//sqb439// | Chemie / Chemie - Biologie (dvouoborové) | Práce na příbuzné téma

Termodynamické aspekty teplotní závislosti adsorpce olova a fenolu z vodných roztoků na uhlíkatých látkách
 (Petra VESELÁ)

2012, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//rutf7l// | Chemie / Analytická chemie pevné fáze | Práce na příbuzné téma

Studium vlivu přítomnosti iontů na efektivitu odstranění sloučenin arsenu pomocí nanočástic nulamocného železa
 (Sabina KLEGOVÁ)

2018, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//3w0mho// | Chemie / Materiálová chemie | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 20 prací)