Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

Hnědé uhlí

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Chemické složení uhlí bílinské delty
 (Stanislav Fojtík)

2018, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/q9bah/ | Geologie / Geologie aplikovaná a environmentální | Práce na příbuzné téma

Obsahy Y, La, Ce a Nd v uhlí a produktech spalování
 (Petra Pawlusová)

2016, Bakalářská práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/114596 | Procesní inženýrství / Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu | Práce na příbuzné téma

Adsorpce kadmia na hnědém uhlí
 (Jakub PASTVA)

2008, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//12hjuz// | Chemie / | Práce na příbuzné téma

Adsorpce kadmia na alterovaném uhlí
 (Lucie RUPPENTHALOVÁ)

2008, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//autq3h// | Chemie / | Práce na příbuzné téma

Odstraňování mědi, niklu, kadmia a zinku z vod adsorpcí na různých sorbentech
 (Klára Skřivanová)

2015, Diplomová práce, Fakulta technologie ochrany prostředí / Vysoká škola chemicko-technologická

http://theses.cz/id//ql5bk5// | Technologie pro ochranu životního prostředí / | Práce na příbuzné téma

Adsorpce kovů na sorbentech se silikátovou matricí
 (Dominika ABRLOVÁ)

2018, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//00bfib// | Chemie / | Práce na příbuzné téma