Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

bakteriofágy

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Detekce biofilmů potravinářsky nežádoucích bakterií
 (Jaroslav Krupinský)

2020, Bakalářská práce, Fakulta potravinářské a biochemické technologie / Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

http://theses.cz/id//a3920w// | Potravinářská a biochemická technologie / | Práce na příbuzné téma

Výskyt mykobakterií v biofilmu
 (Kristýna Mezerová)

2014, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kx74t/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Práce na příbuzné téma

Sledování tvorby biofilmu u bakterií izolovaných z chronických ran
 (Lenka Jemelková)

2018, Diplomová práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//r6lswg// | Speciální chemicko-biologické obory / Analýza biologických materiálů | Práce na příbuzné téma

Návrh a příprava biosenzoru pro detekci tvorby biofilmu
 (Martin Jakubec)

2013, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/r3y4w/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Práce na příbuzné téma

Zavedení molekulárně biologických metod pro ověření přítomnosti genů podílejících se na tvorbě biofilmu
 (Terezie Polívková)

2022, Diplomová práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//elwz9z// | Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví / | Práce na příbuzné téma

Detekce tvorby biofilmu u stafylokoků a její význam v diagnostice
 (Filip Růžička)

2007, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/viprv/ | Všeobecné lékařství / Lékařská mikrobiologie a imunologie | Práce na příbuzné téma

Vliv aktivních látek esenciálních olejů na tvorbu biofilmu
 (Lucie Žurková)

2021, Diplomová práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//ep23sh// | Biomateriály a kosmetika / | Práce na příbuzné téma

Tvorba mikrobiálních biofilmů a jejich detekce
 (Kateřina Andrlová)

2010, Bakalářská práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//dptk9s// | Chemie a technologie potravin / Hodnocení a analýza potravin | Práce na příbuzné téma

Molekulárně biologické aspekty bezpečnosti a účinnosti fágové terapie
 (Kristína Oremová)

2018, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/x915z/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Práce na příbuzné téma