Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

chemicke latky

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 28 prací)
Otazky chemicke toxicity v byvale upravne uranovych rud MAPE Mydlovary
 (Zdeněk VENCLÍK)

2014, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//rmfr2f// | Ochrana obyvatelstva / Civilní nouzová připravenost | Práce na příbuzné téma

Vybrané chemické látky a připravenost integrovaného záchranného systému na tyto látky ve vybraném území Jihočeského kraje. (AMONIAK, CHLOR, ZEMNÍ PLYN, BENZÍN)
 (Martin ŠEVČÍK)

2017, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//p1jj7k// | Ochrana obyvatelstva / Ochrana obyvatelstva se zaměřením na CBRNE | Práce na příbuzné téma

Bojové chemické látky
 (Zuzana Škubalová)

2015, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/mhwcf/ | Specializace v pedagogice / Pedagogické asistentství chemie pro základní školy | Práce na příbuzné téma

Dopravní nehody při silniční přepravě nebezpečných látek a ochrana obyvatelstva v případě úniku nebezpečné chemické látky
 (Lucie Podešvová)

2017, Diplomová práce, Fakulta biomedicínského inženýrství / ČVUT

http://theses.cz/id//nkl6sa// | Civilní nouzové plánování / | Práce na příbuzné téma

Nebezpečné chemické látky a směsi v České republice
 (Kateřina Bílková)

2017, Bakalářská práce, Fakulta logistiky a krizového řízení / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//zkbuj9// | Ochrana obyvatelstva / | Práce na příbuzné téma

Zpracování karty modelování úniku nebezpečné chemické látky
 (Miroslav Šilhánek)

2016, Bakalářská práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/114135 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Havarijní plánování a krizové řízení | Práce na příbuzné téma

Posouzení rizik úniku nebezpečné chemické látky z vybraného zimního stadionu
 (Veronika Vychodilová)

2020, Bakalářská práce, Fakulta logistiky a krizového řízení / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//izp3go// | Ochrana obyvatelstva / | Práce na příbuzné téma

Likvidace následků úniku nebezpečné chemické látky
 (Anika Netolická)

2016, Bakalářská práce, Fakulta logistiky a krizového řízení / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//i4k6mh// | Ochrana obyvatelstva / | Práce na příbuzné téma

Chemické látky ve víně a jejich vliv na lidský organismus
 (Nikola Osičková)

2017, Bakalářská práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//vea87t// | Chemie a technologie potravin / Technologie potravin | Práce na příbuzné téma

Izolace mikroorganismů z vod a testování jejich citlivosti na vybrané chemické látky
 (Tereza Bekerová)

2017, Diplomová práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//p9j63a// | Speciální chemicko-biologické obory / Bioanalytik | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 28 prací)