Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

vejce

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Hodnocení účinnosti separačního zařízení při separaci semen z matoliny
 (Petr Müller)

2015, Diplomová práce, Zahradnická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//h6xivs// | Zahradnické inženýrství / Řízení zahradnických technologií | Práce na příbuzné téma

Výtvarná koncepce filmu "Osudná vejce" podle povídky Michaila Bulgakova Osudná vejce (Rokovyje jajca, 1942). Adaptace ruské literatury ve světové kinematografii.
 (Kateřina Vocelová)

2013, Diplomová práce, Divadelní fakulta / Akademie múzických umění v Praze

http://hdl.handle.net/10318/8073 | Dramatická umění / Scénografie - film a televize | Práce na příbuzné téma

Podněty ovlivňující rozpoznání parasitického vejce v systému hostitel-parasit
 (Marie Adámková)

2013, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ofy8v/ | Ekologická a evoluční biologie / Zoologie | Práce na příbuzné téma

Vejce. Soubor skleněných nádob vycházející z tvarosloví a obsahu vejce.
 (Ondřej STRNADEL)

2010, Bakalářská práce, Fakulta multimediálních komunikací / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//fxk773// | Výtvarná umění / Multimedia a design - Průmyslový design | Práce na příbuzné téma

Vejce jako surovina pro výrobu potravin
 (Jitka Vacková)

2017, Bakalářská práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//5mjfwp// | Chemie a technologie potravin / Hodnocení a analýza potravin | Práce na příbuzné téma

Koevoluce mezi hnízdními parasity a jejich hostiteli se zřetelem k rozpoznávání parasitického vejce
 (Klára Morongová)

2009, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/oso1t/ | Biologie / Systematická biologie a ekologie | Práce na příbuzné téma

Gender analýza a gender role v knihách Betty MacDonaldové "Vejce a já" a "Kdokoliv může dělat cokoliv"
 (Lenka Oláhová)

2014, Bakalářská práce, Fakulta filozofická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//ttidrt// | Filologie / Anglický jazyk pro odbornou praxi | Práce na příbuzné téma

Vejce a výrobky z vajec ve výživě člověka.
 (Tomáš PICH)

2008, Bakalářská práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//07u5rj// | Chemie a technologie potravin / | Práce na příbuzné téma

Vliv předehřívání vajec na líhnivost při dlouhodobém skladování násadových vajec u křepelky japonské
 (Jana Freislebenová)

2017, Diplomová práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//lhpdns// | Zootechnika / | Práce na příbuzné téma