Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

mentor

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Inspirace Joyce E. Travelbee pro ošetřovatelství
 (Věra STASKOVÁ)

2015, Disertační práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//m1ssjr// | Ošetřovatelství / | Práce na příbuzné téma

Kompetence mentora odborných praxí sociální práce z pohledu studentů
 (Marcela Kuviková)

2016, absolventská práce, CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

http://is.caritas-vos.cz/th/13608/caritas_v/ | Sociální práce a sociální pedagogika / Charitativní a sociální práce | Práce na příbuzné téma

Praxe studentů prezenční formy oboru Sociální práce z pohledu organizací poskytujících praxe.
 (Jan HEIDER)

2011, Bakalářská práce, Fakulta sociálně ekonomická / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//3ki7xc// | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Práce na příbuzné téma

Praxe studentů prezenční formy oboru Sociální práce z pohledu organizací poskytujících praxe.
 (Jan HEIDER)

2011, Bakalářská práce, Fakulta sociálně ekonomická / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//h8o2di// | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Práce na příbuzné téma

Pohled studentů oboru Zdravotnický záchranář Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice na vedení odborné praxe akademickým pracovníkem
 (Vladimír Zdražil)

2017, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//bseosr// | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotnický záchranář | Práce na příbuzné téma

Kompetence mentora v odborné praxi.
 (Nikola ULIHANCOVÁ)

2014, Diplomová práce, Fakulta zdravotnických studií / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//nn5xo6// | Ošetřovatelství / Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech | Práce na příbuzné téma

Problematika působení instruktorů žáků a studentů při provádění odborné praxe na smluvních pracovištích a návrh koncepce na zkvalitnění vzdělávání
 (Karel Putna)

2011, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/a6khy/ | Specializace v pedagogice / Učitelství praktického vyučování | Práce na příbuzné téma

Postoj studentů ošetřovatelství a porodní asistence k mentorovi
 (Jarmila HOLCOVÁ)

2012, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//j9k5ml// | Učitelství pro střední školy / Učitelství odborných předmětů pro zdravotnické školy | Práce na příbuzné téma