Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

mentor

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Deník odborné praxe jako nástroj efektivní praktické výuky studentů navazujícího magisterského studia
 (Marcela BABKOVÁ)

2016, Diplomová práce, Fakulta zdravotnických studií / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//gf1cth// | Ošetřovatelství / Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech - CHIR | Práce na příbuzné téma

Významné problémy předmětu odborná praxe v bakalářském studijním programu ošetřovatelství
 (Jana Podaná)

2012, Rigorózní práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//zs70km// | Ostatní programy / Andragogika PhDr. | Práce na příbuzné téma

Mentorství ve výuce odborné praxe z pohledu studenta (retrospektivní studie). Zdroje stresu u studentů studijního oboru všeobecná sestra, ergoterapie a fyzioterapie na odborné praxi
 (Diana KHYSHCHENKO)

2019, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//skbifi// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Práce na příbuzné téma

Deník odborné praxe jako nástroj efektivní praktické výuky studentů oboru Všeobecná sestra
 (Kristýna KRILOVÁ)

2016, Diplomová práce, Fakulta zdravotnických studií / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//wdgkid// | Ošetřovatelství / Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech - CHIR | Práce na příbuzné téma

Mentorství ve výuce odborné praxe z pohledu studenta
 (Simona KOLÍNSKÁ)

2019, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//72nbje// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Práce na příbuzné téma

Projevy stresu z klinické praxe u studentů FZS
 (Tereza BECKOVÁ)

2019, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//dtdx9w// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Práce na příbuzné téma

Faktory ovlivňující průběh odborné praxe studentů oboru Všeobecná sestra
 (Marie NEDBÁLKOVÁ)

2011, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//olzk2w// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Práce na příbuzné téma

Faktory ovlivňující průběh odborné praxe studujících studijního oboru Porodní asistentka
 (Martina Hrabinová)

2012, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//0kzz9p// | Ošetřovatelství / Porodní asistentka | Práce na příbuzné téma

Hodnocení mentorů z pohledu studentů ošetřovatelství
 (Věra ŠRUBAŘOVÁ)

2011, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//dvf4c7// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Práce na příbuzné téma