Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

léze, míšní, –, vozík, tlaková, mapa, dekubity, obliquita, pánve, retroflexe, postura

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 16 prací)
Wheelchair curling jako moderní paralympijský sport - videoprogram
 (Tomáš MAREK)

2016, Diplomová práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//muzx3k// | Učitelství pro střední školy / TV-Ge | Práce na příbuzné téma

Fyzioterapie u pacienta s poraněním míchy se sledováním vývoje stability sedu systémem Pressure mapping
 (Marta KÖHLEROVÁ)

2020, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//xfczff// | Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie | Práce na příbuzné téma

Optimalizace mobility ve vozíku u spinálních pacientů
 (Lia Vašíčková)

2020, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/g6yex/ | Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie / | Práce na příbuzné téma

Význam správného výběru a nastavení vozíku a jeho komponentů u kvadruplegiků
 (Barbora RUSÍNOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//rrx6vl// | Specializace ve zdravotnictví / Ergoterapie | Práce na příbuzné téma

Dekubity u pacientů s míšním postižením
 (Šárka Suchá)

2012, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/lil22/ | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Práce na příbuzné téma

Úloha sestry v interdisciplinárním týmu v péči o pacienta s dekubity
 (Šárka HUBKOVÁ)

2019, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//0d0vla// | Ošetřovatelství / Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech - modul vnitřní lékařství | Práce na příbuzné téma

Specifika ošetřovatelské péče o pacienta s dekubity
 (Terezie Spišiaková)

2020, Bakalářská práce, Vysoká škola polytechnická Jihlava

http://theses.cz/id//tnvejg// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Práce na příbuzné téma

Ošetřovatelská péče o pacienta s dekubity
 (Kateřina Vítková)

2017, Bakalářská práce, Vysoká škola polytechnická Jihlava

http://theses.cz/id//29mcg7// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Práce na příbuzné téma

Dekubity - následek nesprávné ošetřovatelské péče
 (Šárka Bachanová)

2016, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//j6ymsp// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 16 prací)