Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

pressure ulcer

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 13 theses)
Současná prevence a léčba dekubitů ve zdravotnických zařízeních
 (Lenka Čiperová)

2008, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/p7lrn/ | Ošetřovatelství / Ošetřovatelská péče v gerontologii | Theses on a related topic

Optimalizace mobility ve vozíku u spinálních pacientů
 (Lia Vašíčková)

2020, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/g6yex/ | Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie / | Theses on a related topic

Měření rizika poruchy integrity kůže u hospitalizovaných dětí
 (Hana SZABOVÁ)

2014, Diplomová práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//vbpu3r// | Ošetřovatelství / Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 13 theses)