Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

traffic

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Graph-based Anomaly Detection in Network Traffic
 (Denisa Šrámková)

2021, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/mtuer/ | Umělá inteligence a zpracování dat / Zpracování a analýza rozsáhlých dat | Theses on a related topic

Detecting user actions from encrypted traffic using machine learning
 (Tomáš Babej)

2017, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/iv9d7/ | Informatika / Bezpečnost informačních technologií | Theses on a related topic

Redesign of configuration tools for traffic management systems
 (Dušan Ďurajka)

2018, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/lgr26/ | Aplikovaná informatika / Služby - výzkum, řízení a inovace | Theses on a related topic

Redesign of configuration tools for traffic management systems
 (Dušan Ďurajka)

2018, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/lgr26/ | Aplikovaná informatika / Služby - výzkum, řízení a inovace | Theses on a related topic

Anomaly detection in network traffic
 (Jaromír Navrátil)

2017, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/olxah/ | Informatika / Počítačové systémy | Theses on a related topic

Model of Traffic Lights
 (Charankumar Mari)

2021, Diplomová práce, Fakulta strojní / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//el931g// | Mechanical Engineering / Manufacturing Systems and Processes | Theses on a related topic

Traffic flow sonda s IDS/IPS postavená na platformě ARM
 (Šimon Boškovič)

2020, Diplomová práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//kz0nto// | Inženýrská informatika / Počítačové a komunikační systémy | Theses on a related topic

Map animation of shipping traffic in Adobe After Effects from GIS data
 (Nelson Oliver SCHÄFER)

2021, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//dpbtnf// | Geoinformatics and Cartography / | Theses on a related topic

Predicting IoT-based Traffic in Smart Cities using Neural Networks
 (Yanghua Wang)

2023, Bakalářská práce, Fakulta ekonomicko-správní / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//qb3znq// | Informatics and System Engineering / Informatics in Public Administration | Theses on a related topic

Autonomous vehicles and risk management for critical traffic situations
 (Daniel Oravský)

2023, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

https://vskp.vse.cz/eid/89755 | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)