Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

migracia

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Migrácia z Excelu do Power BI
 (Daša Evelin Kiss)

2021, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

https://vskp.vse.cz/eid/84440 | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic

Medzinárodná migrácia a jej dopady na Slovenskú republiku
 (Nikoleta Luhová)

2011, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/30865 | Mezinárodní ekonomické vztahy / Mezinárodní obchod | Theses on a related topic

Migrácia pracovnej sily a remitencie v regióne Spoločenstva nezávislých štátov
 (Zuzana Murinová)

2012, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/35360 | Mezinárodní ekonomické vztahy / Mezinárodní obchod | Theses on a related topic

Marocko-francúzska migrácia a jej ekonomické dopady na Maroko
 (Natália Slugeňová)

2015, Bakalářská práce, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//1lzpbb// | Mezinárodní teritoriální studia / Mezinárodní rozvojová studia | Theses on a related topic

Migrácia pracovnej sily v kontexte rozšírenej Európy
 (Lenka Polačková)

2009, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/20188 | Mezinárodní ekonomické vztahy / Mezinárodní a evropská studia - diplomacie | Theses on a related topic

Medzikrajská migrácia - postavenie, vývoj a špecifiká hl. m. Prahy
 (Kristína Zadražilová)

2008, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/14961 | Hospodářská politika a správa / Regionalistika a veřejná správa | Theses on a related topic

Migrácia v Európskej únii po východnom rozšírení
 (Jana Hafiňáková)

2007, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/3315 | Mezinárodní ekonomické vztahy / Mezinárodní obchod | Theses on a related topic

Migrácia v Európskej únii po východnom rozšírení
 (Tibor Bagin)

2008, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/6340 | Hospodářská politika a správa / Národní hospodářství | Theses on a related topic

MIGRÁCIA za prácou v rámciEU
 (Andrea Vajnagi)

2010, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Univerzita Palackého

http://theses.cz/id//v6nwzd// | Pedagogika / Andragogika v profilaci na personální management | Theses on a related topic

Pracovná migrácia ako druh rozvojovej spolupráce: prípadová štúdia Zakarpatskej Ukrajiny a Českej republiky
 (Veronika Korčeková)

2009, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Univerzita Palackého

http://theses.cz/id//xgvcsf// | Geografie / Mezinárodní rozvojová studia | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)